Các lỗi thường gặp của máy in Allwin /Xuli và cách khắc phục

Ngày đăng: 09/01/2023 09:54 PM

  Tôi sẽ chọn một số mã lỗi và giải pháp phổ biến như sau:

  1.SVC 11

  ARM MOTON Khởi tạo thất bại

  ⅠCập nhật lại

  Ⅱ Thay mainboard

  Ⅲ Kiểm tra máy, động cơ, nguyên bản và vệ sinh

  2.FTA 0

  lỗi chíp USB

  Ⅰ Thay cáp USB

  Ⅱ Thay giao diện USB

  Ⅲ Thay mainboard

  Ⅳ Kiểm tra dây nối đất

  3.FTA7

  Trạng thái bắt đầu hoặc kết thúc in sai

  Ⅰ Đặt lại tất cả thông số

  Ⅱ Cập nhật lại

  4.FTA 9

  Hình ảnh quá rộng

  Ⅰ Thay đổi kích thước hình ảnh

  Ⅱ Kiểm tra RIP

  5.FTA17

  Đọc EEPROM thất bại

  Ⅰ Nghỉ tất cả các thông số

  Ⅱ Cập nhật lại

  Ⅲ Kiểm tra phiên bản mainboard

  6.FTA 26

  Lỗi USB1.1/Kết nối lại USB …

  Ⅰ Khởi động lại máy in, thời gian nghỉ thêm 10 giây

  Ⅱ Kiểm tra cáp USB, PUCSB, máy tính

   

  7.FTA 37

  Lỗi đầu máy EPSON

  Ⅰ Kiểm tra đầu cáp

  Ⅱ Kiểm tra xem cáp kết nối có bị ẩm không

  Ⅲ Kiểm tra cầu chì đầu giường

  Ⅳ Kiểm tra đầu 

  Ⅴ Kiểm tra dây nối đất 

  Ⅵ Kiểm tra xem có cách ly giữa dây FC hay không

  8.FTA 38

  Mainboard EPSON lỗi FPGA

  Ⅰ Kiểm tra xem file cập nhật có đúng không

  Ⅱ Kiểm tra xem có làm phiền LVDS và đầu giường không

  Ⅲ Kiểm tra tốc độ in

   

  9.FTA 56

  Bảng đầu quá điện áp

  Ⅰ Kiểm tra điện áp nguồn vào

  Ⅱ Kiểm tra đầu giường

   

  10.FTA 227

  Đọc EEPROM không hoàn thiện,

  và đọc lại

  Ⅰ Đặt lại tất cả thông số

  Ⅱ Cập nhật lại 

  Ⅲ Kiểm tra phiên bản mainboard 

  11.FTA 246

  Lỗi dải mã hóa

  Ⅰ Kiểm tra tỉ số truyền

  Ⅱ Dải kiểm tra và bộ mã hóa

  Ⅲ Kiểm tra LVDS

  Ⅳ Kiểm tra động cơ di chuyển

  12.ERROR 2

  Thời gian chờ giao tiếp chuyển động

  Ⅰ Kiểm tra kết nối

  Ⅱ  Đặt lại thông số và cập nhật

  13.ERROR 3

  Hết thời gian giao tiếp giữa bo mạch chính và đầu giường

  Ⅰ Kiểm tra kết nối LVDS

  Ⅱ Thay thế LVDS

  Ⅲ Kiểm tra nguồn mainboard

  Ⅳ Kiểm tra phiên bản cập nhật

  14.ERROR 4

  Thông số in và tần số cháy không phù hợp

  Ⅰ Kiểm tra tỉ số truyền

  Ⅱ Dải kiểm tra và bộ mã hóa

  Ⅲ Kiểm tra động cơ di chuyển

  Ⅳ Kiểm tra tuyến tính vành đai và đường ray

  15.INI 4

  Đang khởi tạo đầu giường

  Ⅰ Kiểm tra kết nối LVDS

  Ⅱ Kiểm tra nguồn điện đầu giường

  Ⅲ Kiểm tra phiên bản HB

  16.WARNING 12

  Cảnh báo máy bị khóa sau 100 giờ làm việc

  Ⅰ Liên hệ cung cấp từ khóa thời gian có hạn

  17.WARNING 35

  Nhiệt độ đầu cao

  Ⅰ Kiểm tra đầu và đầu giường

  Ⅱ Kiểm tra kết nối cáp đầu

  Trên thực tế, có hơn 150 mã cho máy in của chúng tôi, nhưng tôi chỉ liệt kê các vấn đề phổ biến. Nếu bạn nhập mã khác, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp hoặc đại lý địa phương hoặc 0707.909.419 để được tư vấn và hỗ trợ.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: